(Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi, Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế, TÍch Hợp Thêm Đèn Led, Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1a,Viền Cao Su Chống Trượt, Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm, Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng

Mô tả ngắn

Đế sạc CW6 được thiết kế nguyên khối, liền mạch và đi theo xu hướng tối giản, Mặt dưới của đế sạc CW6 có một viền cao su chống trượt, cố định đế sạc t...
Sản phẩm này được bán tại Lazada
399.000 ₫ 7.980.000 ₫
Khuyến mãi -95% Tiết kiệm ngay 7.581.000 ₫

Giới thiệu (Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi, Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế, TÍch Hợp Thêm Đèn Led, Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1a,Viền Cao Su Chống Trượt, Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm, Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng

[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 1[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 2[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 3[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 4[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 5[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 6[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 7[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 8[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 9[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 10[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 11[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 12[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 13[HCM](Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế TÍch Hợp Thêm Đèn Led Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v 1aViền Cao Su Chống Trượt Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm Tối Ưu Hóa Thời Gian Sạc Cho Người Dùng 14

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu OEM
SKU 1028054345_VNAMZ-3449474203
loại sạc không dây Qi Wireless
Dòng sản phẩm (Siêu Sale) Đế Sạc Không Dây - Hoco Cw6 - Hỗ Trợ Sạc Chuẩn Qi, Thiết Kế Nhỏ Và Tinh Tế, TÍch Hợp Thêm Đèn Led, Hỗ Trợ Sạc Nhanh Với Nguồn Ra Lên Đến 5v/1a,Viền Cao Su Chống Trượt, Chuẩn Kết Nối Từ 5-8mm, Tối Ưu Hóa Thời Gian, Hàng Cao Cấp
Loại bảo hành Bằng Phiếu bảo hành và Hóa đơn
Thời gian bảo hành 12 months